PRORICANJE BUDUĆNOSTI

PRORICANJE BUDUĆNOSTI

Proricanje budućnosti postoji od kada postoji i čovječanstvo. Možemo ga naći u svim religijama svijeta, od keltske, sumerske, kineske, pa sve do biblijske i islamske kulture. Ljudi su se oduvijek obraćali višim silama i vidovnjacima za proricanje budućnosti preko tarota ili čiste vidovitosti, pa i mnogih drugih ezoteričnih tehnika, pa je tako i danas. Mnoge odgovore ne moćemo naći u svakodnevnici već jedino u višim dimenzijama preko vidovnjaka, medija, proroka.

vidovnjaci

Biblijski vidovnjaci ili proroci

U Bibliji je navedeno više od 133 proroka ili vidovnjaka, a među njima je i 16 žena. Mojsije kao prvi i najveći – kako je prozvan, pa preko Ilije i nasljednika njegova Elizeja, veliki vidovnjaci ili proroci bili su Jeremija i Izaija, te Danijel, a tu su i manje poznati vidovnjaci iz biblijskog doba kao što su: Zaharija, Amos, Mihej, Malahija i drugi. Posebno su poznata Danijelova proročanstva koja važe i za današnje doba. Najsnažnije su vizije svetog Ivana kroz knjigu Otkrivenja koja se odnose na doba u koje živimo i doba koje dolazi, a pojedini dijelovi se poklapaju s Danijelovim proročanstvima i vizijama.

Islamski proroci ili poslanici

U kuranu su navedena 25 vidovnjaka ili poslanika Božija, ljudi s božanskim darom proricanja sudbine pojedinca ili svijeta. Svakako je jedan od najvećih Muhamed, a ostali poznati su: Ibrahim, Musa, Sulejman, Nuh, Isa, (Isus), Harun,itd…Prorok Muhamed je još u to doba predvidio današnja politička događanja, baš kao što su to predvidjeli i biblijski proroci.

Comments are closed.